27560147000_c23ff5fa03_b.jpg

Felles regionrådsmøte

Som et ledd i Byregionprogrammet, har Sør-Troms regionråd og Ofotrådet valgt å møtes til fellesmøter for å dele erfaringer og undersøke om der finnes strategiske retninger man kan enes om å samarbeide rundt. Neste møte er i Narvik 10. -11. november.

Det ble avholdt et innledende møte mellom rådene i Harstad 29. april 2016. Her ble det delt erfaringer fra de enkelte regionenes strategiarbeid så langt. Man fikk også en gjennomgang av arbeidet som har vært gjort i Byregionprosjektet, og det ble sett på mulige synergier mellom regionenes arbeid her. Det hersket en klar enighet om at Sør-Troms og Ofoten har tydelige områder der det vil være fornuftig å samarbeide, noe som resulterte i en ny møtedato. 

10. - 11. november møtes regionrådene igjen, denne gangen i Narvik. Da skal de jobbe sammen for å diskutere tiltak rundt samarbeidsområdene som de entes om på forrige møte. Målet er at det skal komme helt konkrete planer for tiltak ut av dette møtet.