Tromsbenken.jpeg

F.v. Øyvind Korsberg (FrP), Regina Alexandrova (H), Kent Gudmundsen (H) og Tove Karoline Knutsen (Ap).

Møte med Tromsbenken

Fredag 18. november møtte stortingsrepresentantene for Troms hele regionrådet.

Saker som ble diskutert var blant annet Nasjonal transportplan, langtidsplanen for Forsvaret og konsesjonsbeskatnning i oppdrettsnæringa. I tillegg fikk hver ordfører løftet frem sin kommunes status og utfordringer. Sør-Troms regionråd har mål om å møte tromsbenken to ganger per år.