Helene Berg Nilsen.png

Helen Berg Nilsen

Ny leder av Sør-Troms regionråd

Ordfører i Skånland, Helene Berg Nilsen ble på regionrådsmøtet 27. oktober valgt som ny leder for Sør-Troms regionråd for en periode på 2 år.

Helene overtok ledervervet fra Dag Sigurd Brustind som har ledet rådet siden 2015. Marianne Bremnes fortsetter som nestleder i rådet for nye 2 år.