regionraadet_190816_kuttet2.jpg

Nytt styre

Nytt regionråd

Sør-Troms regionråd gjennomførte konstituerende møte i 06.11.15. Nyvalgt leder av regionrådet er Dag Sigurd Brustind fra Ibestad kommune, mens Marianne Bremnes fra Harstad kommune ble gjenvalgt som nestleder. Begge er valgt for 2 år.

Konstituering 2015

Sør-Troms regionråd gjennomførte konstituerende møte i 06.11.15. Nyvalgt leder av regionrådet er Dag Sigurd Brustind fra Ibestad kommune, mens Marianne Bremnes fra Harstad kommune ble gjenvalgt som nestleder. Begge er valgt for 2 år.


Regionrådet et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet.

Bildet viser ordførerne som utgjør det nye regionrådet: Bernhardt Halvorsen (Lavangen), Marianne Bremnes (Harstad), Torbjørn Larsen (Kvæfjord), Helene Berg Nilsen (Skånland), Dag Sigurd Brustind (Ibestad), Sigrun W. Prestbakmo (Salangen). Eva Ottesen (Gratangen) var ikke til stede på møtet.