Rikard Kaarbøsgt 17.jpg

Rik. Kaarbøsgt. 17, 9405 Harstad

Sør-Troms regionråd har flyttet inn i nye lokaler

Administrasjonen i regionrådet har flyttet ut av rådhuset i Harstad kommune, og flyttet inn i nye kontorer i gamle Castello, ved Harstad Sparebank.

Kontorfellesskapet vil innledningsvis bestå av Sør-Troms regionråd, Harstadregionens næringsforening og Sparebankstiftelsen. Etter hvert kan nye aktører komme til.
Harstad kommune vil fortsatt være vertskommune for regionrådets administrasjon.