Næringspris 2016.jpg

Ordfører Torbjørn Larsen og fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk. Foto: Ina Helene Olsen/Troms fylkeskommune

Tromskonferansen 2016

Nyttig og fremtidsrettet konferanse

Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk, ledet konferansen med stødig hånd. Ørnebakk avsluttet konferansen med en appell til alle deltakere om spesielt å sørge for at lærlinger får praksisplass.

 

Foto til høyre: Næringsetaten i Troms fylke. Foto©Sturla Bangstad.

 

Kvæfjord vant årets næringspris!