Retenk_hoopla_NY.png

Velkommen til Re:tenk næringskonferanse 14. oktober

Alle de syv ordførerene i Sør-Troms inviterer til konferanse for næringslivet i nord. Velkommen til en dag for læring og erfaringsutveksling i Nordic hall 14. oktober 2016.

 

Konferansen er en del av byregionprosessen og har som mål at du som næringsdrivende skal få konkrete og relevante tips fra andre næringsaktører, både nasjonale og regionale aktører som har lyktes og kanskje mislyktes på sin vei. Hvordan kan din bedrift være godt rustet for fremtiden? Hvordan følge med på utviklingen? Dette er spørsmål vi har mål om å gi deg svar på 14. oktober. I tillegg: hva forventer du av din kommune? Alle ordførere fra de syv kommunene i regionen vil ha vertskapssrollen denne dagen og være tilstede og tilgjengelige for en prat.

Re:tenk står for regional tenking – og for å tenke på nytt. «Tenk» utgjør de fire hovedtemaene for konferansen: trender, entreprenørskap, nytenkning og kompetanse.

Konferanseleder Renate Nedregård vil underveis oppsummere hver temabolk. Til slutt ender dette ut i en konkret oppskrift som alle deltakere får med seg hjem. En oppskrift til aktiv bruk og nytte fremover!

Regionens unge får en egen plass på konferansen. De skal presentere resultatene fra et eget arbeidsverksted som finner sted dagen før. Hva mener de er viktig for at regionen skal være attraktiv for dem i fremtiden?

Du kan også på konferansedagen melde deg på et dialogmøte med ordfører, rådmann m.fl. fra din kommune. Møtene vil finne sted få uker etter konferansen og gir en anledning til å følge opp nye ideer i et samarbeid mellom næringsliv og kommune.