Grenseproblematikk knyttet til fremtidig regioninndeling i Nord-Norge

07.04.2017
STRR mener at grensen til Nordland bør gå i Tysfjord.

Grenseproblematikk knyttet til fremtidig regioninndeling i Nord-Norge

Retalerte høringer og uttalelser