Høringsuttalelse til utkast til ny distriktsindeks

08.02.2018

Høringsuttalelse til utkast til ny distriktsindeks

Retalerte høringer og uttalelser