Uttalelse leveringsplikt torsketråltillatelser

14.10.2014

Uttalelse leveringsplikt torsketråltillatelser

Retalerte høringer og uttalelser