StUntitled-4.jpg

Regionrådets historie

Onsdag 15. august 1984 hadde ordførerne i Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Skånland og Ibestad konstituerende ordførermøte.

Samarbeidet ble etablert på bakgrunn av vedtak i de enkelte formannskap i regionen. Det ble senere omtalt som ”Ordførerkonferansen”, men ble på møte 31.05.1988 gitt den formelle tittel ”Ordførerkollegiet i Sør-Troms”. På sin strategisamling 09.-10. september 1994 ble navnet endret til Sør-Troms Regionråd.

05. september 2005 ble Sør-Troms regionråd utvidet med Salangen, Lavangen og Gratangen, og registrert i Brønnøysundregisterene som ”Organisasjonsledd”.

Lørdag 15. august 2009 var utvalget 25 år.

01.01.2013 ble Bjarkøy og Harstad kommune slått sammen, og regionrådet ble med dette redusert fra 8 til 7 kommuner men med samme innbyggertall og areal.