1.sidebilde_vindmøllebygging.jpg

Bildet er hentet fra newton.no

Samarbeidspartnere

Sør-Troms regionråd samarbeider med flere aktører og instanser for felles utvikling som gavner kommunene og regionen.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Samarbeidsorganet driver fram felles utvikling i sykehuset og kommunene, og møtes 6-8 ganger årlig. Sakspapirer og møtereferat publiseres på www.unn.no/oso. Sør-Troms regionråd representeres av Merete Hessen, administrasjonssjef i Kvæfjord, som vara Erling Hanssen, rådmann i Lavangen kommune.

Tidligere representasjon:
2010/2015: ass. rådmann i Harstad kommune Brynjulf Hansen
2009/2010: ordfører i Harstad Helge Eriksen.
2010/2011: ordfører i Gratangen Eva Ottesen

Eksterne linker
• OSO-Overordnet samarbeidsorgan


Troms Fylkeskommune: Vannregionutvalget
Sør-Troms var representert med ordfører i Salangen; Sigrun Wiggen Prestbakmo. Vara var Nina Dons-Hansen.
Representant fram til juni 2014 var Trine-Lise W. Fossland.

Eksterne linker
• Vannportalen


Kunnskapsparken Nord: Newtonrommet
Representant: Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad

Eksterne linker
• Newtonrommet


Regionrådene i Troms og KS
Adminiatrativ leder for hvert av de fire regionrådene i Troms, samt KS i Tromsø møtes to ganger i året (tidlig høst og tidlig nyår) for å utveksle informasjon og samordne prosesser der det er ønskelig.


Regionrådene i Troms og Troms fylkeskommune
Adminiatrativ leder for hvert av de fire regionrådene i Troms, samt administrativ ledelse i Troms fylkeskommune møtes to ganger i året (tidlig høst og tidlig nyår) for å utveksle informasjon og samordne prosesser der det er ønskelig.


Midtre Hålogaland regionforum
Midtre Hålogaland regionforum er et samarbeidsforum for regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Regionrådene er representert ved politisk leder og nestleder, samt administrativ leder, og møtes to ganger i året.


Samarbeidsforum høgskolene i Sør-Troms og Ofoten
Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt Ofoten og Sør-Troms regionråd møter to ganger pr år for å utveksle informasjon og diskutere utdanningspolitiske saker. Ved behov inviteres Brannskolen i Tjeldsund med.

Fra høgskolene møter direktør, rektor og andre ved behov. Fra regionrådet møter politisk leder, temaansvarlig for utdanning og daglig leder.

Møtene arrangeres annen hver gang i Harstad og annen hver gang i Narvik.


Nasjonalt regionrådssamarbeid
I utgangspunktet møter leder og daglig leder.

Regionrådene i Norge møtes en gang pr. år til en felles konferanse. Arrangementet går på omgang, og arrangør bestemmer tema og innhold.

Det har ikke vært gjennomført nasjonal samling siden 2011.

Tidligere konferanser:
* 2009 Vest-Telemark
* 2010 Ofoten regionråd
* 2011 Værnesregionen


Flyplassutvalget for Harstad Narvik Lufthavn Evenes
Ordfører i Harstad (i tillegg til ordfører i Narvik og Evenes) deltar i utvalget. Ordfører i Harstad viderebringer informasjon / saker til regionrådet ved behov.

Utvalget består av / eies av:
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Bjarkøy kommune
Evenes kommune
Narvik kommune
Harstad kommune
Skånland kommune
Tjeldsund kommune
Lødingen kommune
Kvæfjord kommune
Gratangen kommune
Ibestad kommune
Ballangen kommune
Narvik Næringsforum
Harstadregionens Næringsforening