regionraadet_190816_kuttet2.jpg

Sør-Troms regionråd

Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland.

Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene, med varaordføreren som vararepresentant. Administrasjonssjefene/rådmennene i de tilknyttede kommunene har møte- og talerett.

Rådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet. Leder / nestleder velges for to år av gangen.

Regionrådets administrasjon består av daglig leder og prosjektleder, med kontorsted hos vertskommunen Harstad.