Byregionprogrammet_illustrasjon.jpg

Byregionprogrammet

Byregionprogrammet

Hvordan skape vekst i regionen? Og hvordan kan by og omland samarbeide bedre? Dette er utfordringer regionrådet ønsker å arbeide med gjennom det nasjonale Byregionprogrammet.

Harstadregionen (Sør-Troms) er deltaker i Kommunal- og moderniseringsdepartementets Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet. Formålet for programmet er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Vår region er en av 37 regioner som deltar, det vil si halvparten av landets kommuner.

Programmet går over fire år der fase 1 (2014-2015) var en kartleggings- og analysefase. Fase 2 (2015-2017) går ut på å identifisere felles satsingsområder for fremtiden.


Som en del av kunnskapsinnhentingen har vi opprettet byregion.no. Dette er en kommunikasjonsplattform, en innsiktsbase og fungerer som et verktøy for prosjektet underveis i prosessen.