Vikingseminar.jpg (1)

Innledere på fagseminaret: F.v. Lars Børge Myklevold, Ellen Marie Næss, Bodil Østerås, Alvin Jensvold, Astrid Marie Johnsen, Lars Ivar Hansen, Heidi Anett Beistad og Borghild Lundeby. Foto: Øivind Arvola/Harstad Tidende

Fagseminar "Med kulturarven som spydspiss"

28. april arrangerte regionrådet fagseminaret "Med kulturarven som spydspiss" i Harstad. Mer enn 60 historieinteresserte deltakere fikk gode foredrag og ny kunnskap om opplegget for det kommende nasjonaljubileet og om regionens vikinghistorie.

Programmet så slik ut: 

Velkommen ved leder av Sør-Troms regionråd, ordfører Dag Sigurd Brustind

 Idéen om «Tore Hunds rike» Nina Dons-Hansen, prosjektleder Sør-Troms regionråd

 «1030 – 2030 Norge i tusen år» - forberedelse til Nasjonaljubileum! Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 Stiklestad Nasjonale Kultursenter              

 Sanctus og symbol i tusen år - et sveip gjennom Olav Haraldssons politiske rolle etter slaget på Stiklestad. Heidi Anett Øvergård Beistad, fagsjef Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Var ætta og blodsband viktigare enn lovnaden til kongen? Om koplinga mellom Bjarkøy, Trondenes, Mære og Egge fram mot slaget på Stiklestad i 1030.

Bodil Østerås, arkeolog og fungerende leder Egge Museum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Nytt Vikingtidsmuseum i Oslo. Oppbygging og formidling. Ellen Marie Næss, formidler Vikingskipshuset, Kulturhistorisk museum UiO

Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder. Lars Ivar Hansen, professor UiT, Institutt for historie og religionsvitenskap

Bjarkøy-ættas etterkommere: Arv, eiendom og ekteskap (fra 1250 til 1600-tallet) Astrid Marie Mellem Johnsen, Ph.D.-student ved UiT, Institutt for historie og religionsvitenskap

Samene og rikssamlingen. Om samenes rolle i Bjarkøyhøvdingens maktbase, deres rolle i den skipsteknologiske utviklingen og deres medvirkning i slaget på Stiklestad.

Lars Børge H. Myklevold, seniorrådgiver Sametinget

Vikinghøvdingen Tore Hund fra Bjarkøy. Om visualisering, idéarbeid og prosess. Alvin Jensvold, kunstner og designer Gulo Design

Spørsmål og diskusjon

 

Under selve seminaret ble det klart at Troms fylkeskommune melder seg på arbeidet frem mot nasjonaljubileet; fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk, bekreftet dette for alle deltakerne. Et spennende arbeid er dermed på trappene. Bjarkøy, Trondenes og den samiske historien kan bli tema og fokusområde allerede i 2020.