Forsterkning i Nord.jpg

Forsvarsprosjekt Sør-Troms tar utgangspunkt i regionens strategisk plassering/betydning

"Forsvarsprosjekt" Sør-Troms

Visjon Forsvarsleveranser i Nord - fra Nord Ambisjon Fremme verdiskaping og skape sysselsetting gjennom: Tilrettelegging for sterke tjeneste- og industriklynger Samhandling/koordinering regionalt og interregionalt