imella1.jpg

Imella - en opplevelsesrute i Sør-Troms

Formål er å bidra til samarbeid, nyskaping, styrking og videreutvikling av næringer og organisasjoner tilknyttet kultur, reiseliv, opplevelser, kulturarv og lokal stedsutvikling.

Det er etablert delprosjekt i den enkelte kommune som hver for seg er innvilget støtte fra Troms fylkeskommune. Disse Imella-plassene er piloter som er innarbeidet i hovedprosjektplanen.

  • Nupen i Kvæfjord – Norges mest romantiske utsiktspunkt
  • Harstad - Generalhagen - lekeplassen
  • Sørrollnes, Ibestad – Fabeløya naturlekepark; verdens nordligste naturlekepark
  • Isbadestranda i Skånland
  • Morgans skip i Gratangen – videreutvikle og tilgjengeliggjøre området rundt installasjonen
  • Salangsverket i Salangen - nybygg - forprosjekt
  • Soløy/Fjellkysten; forprosjekt vikingtid og samisk bosetting – Lavangen kommune
  • Tidligere Bjarkøy kommune - forprosjekt; Tore Hunds rike


Vi arbeider videre med å skape en opplevelsesrute i Sør-Troms, med hovedmålgruppen lokal- og regionalbefolkninga.

Første imella-sted ble markert lørdag 10. mai i Fabeløya naturlekepark. Nupen i Kvæfjord kommune sto frem i ny drakt 11. juni 2014.

Kontaktiformasjon:
Prosjektleder Nina Dons-Hansen, mob 90 96 36 23, nina@strr.no
Prosjektansvarlig Sturla Bangstad, 77 02 60 08 / 47711040, sturla@strr.no