Lavangen4.png

Visualisering: Alvin Jensvold, Esten Jensvold, Benoni Jensvold

Langhus og samisk gamme

Middelalderens spor i Lavangen kommune skal gjenskapes og formidles.

I Lavangen kommune har Soløy-utgravingene vist at det har vært stor aktivitet i kommunen i middelalderen. Noen av disse funnene ønsker kommunen nå å gjenskape. Ved Fjellkysten skal et langhus fra vikingtiden og en samisk gamme bygges og settes opp. Prosjektet venter på avklaring fra Troms fylkeskommune før bygging kan starte.