Tore Hund.jpg

Illustrert av Alvin Jensvold, Gulo design.

Tore Hunds rike

En viktig del av Norges nasjonal-historie skal frem.

Vikinghøvdingen Tore Hund og hans hær spilte en avgjørende rolle i tiden før og under slaget ved Stiklestad i 1030. Tore Hund ga Olav Haraldsson banesår og ble deretter landsforvist. Regionrådet og Harstad kommune ønsker å bygge et unikt vikingskipsbygg i Nergårdsvika på Bjarkøy for å markere og formidle en del av vår Norgeshistorie.

Tore Hunds rike er fortsatt under planlegging.

Her finner du hvor Tore Hunds rike er tenkt å ha sitt senter.

Her finner du mer informasjon om iMella-prosjektet og de andre stedene.