Folkemøter

Her kommer det oversikt over folkemøter i kommunene, for nærmere informasjon se kommunenes hjemmesider.

Folkemøte i Gratangen 4 april- for informasjon se kommunens hjemmeside

Felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken 11. april, kl 18:00  for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Folkemøte i Harstad på kommunehuset  9. april kl. 18:00