Skjermbilde 2016-10-06 kl. 23.44.22.png

Næringskonferansen Re:tenk

En konferanse om næringsliv og mennesker i nord - et tiltak i kunnskapsinnhenting for Byregionprosjektet.

MÅLSETNING MED KONFERANSEN

Konferansen som ble gjennomført 14. oktober 2016, hadde som mål at du som næringsdrivende skulle få konkrete og relevante tips fra andre næringsaktører, både nasjonale og regionale aktører som har lyktes og mislyktes på sin vei. Hvordan kan din bedrift være godt rustet for fremtiden? Hvordan følge med på utviklingen? I tillegg: hva forventer du av din kommune? Alle ordførere fra de syv kommunene i regionen var vertskap og tilgjengelige for en prat på konferansedagen.

EN DEL AV BYREGIONPROGRAMMET

Re:tenk er et tiltak for å engasjere næringslivet i Sør-Troms og det er en del av Byregionprosjektet som Sør-Troms regionråd leder på vegne av alle kommunene i regionen. Prosjektet er en del av et stort nasjonalt program eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å utarbeide en tydelig og gjennomførbar strategi for næringsutvikling i Sør-Troms. Les mer her:byregion.no

 

Her finner du konferansenettsiden: retenk.no